Terug naar overzicht

3 keer duurzamere gebouwen dankzij IoT

Duurzaamheid is geen trend, het is noodzakelijk om slimmer en efficiënter om te gaan met alle hulpbronnen die we hebben. Bouw- en vastgoedbedrijven weten eigenlijk maar weinig over hun gebouwen. Welke ruimte wordt echt gebruikt, waar is het altijd te warm of juist te koud? Door het niet te weten wordt ruimte en energie verspild. Dat is zonde en niet nodig. Sensoren geven het inzicht waarmee ze duurzamer worden. Dat scheelt kosten, komt ten goede aan de planeet en verhoogt het gebruiksgenot

Meten maakt gebouwen slim en duurzaam

Dankzij sensoren en een IoT-platform kunnen we eindelijk achterhalen of het gebouw echt werkt voor zijn bewoners. Traditioneel zetten bouwbedrijven een pand neer en gaan vervolgens verder naar de volgende klus. Steeds vaker begint het dan juist. Panden worden met behulp van sensoren slim gemaakt. Daadwerkelijk alles in en rond het gebouw kan dan gemeten worden, dat geeft inzicht en grip.

Iot maakt efficiënter ruimtegebruik mogelijk

Denk aan temperatuur, bezettingsgraad, of een ruimte gebruikt is, geluidsniveau, temperatuur, Co2-niveau, drukte, lift- en trapgebruik, beschikbaarheid parkeerplaatsen… de lijst is eindeloos. Door deze variabelen te meten, is directe besparing mogelijk. Nu hoeven alleen vergaderruimtes schoongemaakt te worden als ze echt gebruikt zijn. Over bezettingsgraad gesproken: bij sommige panden wordt maar 20% van de ruimte echt gebruikt. Door de overige 80% niet te verwarmen, niet schoon te maken of zelfs af te stoten kunnen de lasten spectaculair dalen.

Voorspellend onderhoud voorkomt dure vervanging

Door bijvoorbeeld afvoerleidingen, gevels en liften van sensoren te voorzien is niet alleen het gebruik te meten, maar ook afwijkingen. Als bepaalde onderdelen zich anders gaan gedragen kan dit duiden op een dreigend probleem. Nu kan een technische dienst onderhoud plegen vóórdat iets echt kapot gaat. Het spreekt voor zich dat dit enorm veel voordelen biedt. Apparaten vallen minder vaak uit waardoor de klanttevredenheid stijgt. Dure reparaties worden vermeden en daarnaast hoeven serviceploegen niet meer ad hoc vrijgemaakt worden. Misschien is de grootste besparing wel dat de dure en inefficiënte onderhoudsschema’s kunnen verdwijnen. Serviceteams hoeven niet meer alle verwarmingsketels te checken, maar alleen ketels die abnormaal gedrag vertonen.

Dynamische klimaatregeling beter voor mens en milieu

Veel panden worden 24/7 op dezelfde temperatuur gehouden, dat is zonde van het geld en slecht voor het milieu. Door de bezettingsgraad per kamer te meten, kan gekoeld of verwarmd worden als dat echt nodig is. Dynamische klimaatbeheersing scheelt niet alleen in de energiekosten, het spaart onze planeet en het verbetert ook het welzijn van de gebruikers enorm.

Microklimaat per medewerker

Een mooi voorbeeld is het klimaat dat zich aanpast aan de gebruiker. Een medewerker wordt bijvoorbeeld door camera’s ingecheckt en de ruimte waarin hij of zij gaat zitten wordt direct op diens optimale temperatuur ingesteld. Vaak stijgt gedurende de dag het C02-niveau waardoor collega’s de ruimte ervaren als benauwd of onfris en krijgen ze last van hoofdpijn. Dat is verleden tijd als CO2-sensoren via een centraal platform de ventilatie een tandje harder kunnen laten draaien. Sensoren maken ook een einde aan zogenaamd geboekte vergaderruimtes. U kent het wel: vergaderruimtes die wel geboekt zijn, maar toch niet gebruikt worden. Een grote ergernis voor medewerkers, facilitairbeheer en een grote kostenpost. IoT geeft inzicht in gebruik en verbruik, verlaagt rekeningen, maakt klanten tevredener en verkleint de ecologische voetafdruk.

Smart campus, smart building, smart city; de termen zingen al jaren rond. We zien het plaatje wel voor ons: een gebouw of complex dat data genereert over bezetting, binnenklimaat en energieverbruik en zo bestuurbaar, beheerbaar en planbaar wordt. Liefst met een grote mate van zelfsturing. Prima concept natuurlijk. Maar daar sta je dan met je handen vol met sensoren. En nu?

Hoe breng je het fysieke object aan de ene kant en de berg data aan de andere kant op een logische en behapbare manier bij elkaar? Hoe maak je van alle losse bewegingsmeldingen, temperatuurgegevens, airco-activiteit, stookcijfers, elektriciteitsverbruik en bezettingsroosters chocola? Door een exacte digitale kopie van het fysieke object te maken en daarin, op de plek waar het gebeurt, de interacties tussen mensen, plaatsen en apparaten weer te geven. Dat is althans hoe Microsoft het oplost, met Azure Digital Twins dat vorige maand tijdens IoT Solutions World Congres in Barcelona werd gelanceerd. Een slimme oplossing wat mij betreft, maar ik ben niet helemaal objectief. Het afgelopen jaar heeft ons IoT-team bijna wekelijk met de Microsoft-ontwikkelaars om tafel gezeten om het nieuwe platform te testen en feedback te geven. Maar wij van WC-eend zijn dus heel enthousiast!

Van diep-technologisch naar plug&play

Het slim en communicatief maken van complete objecten – kantoorgebouw, campus, ziekenhuis, winkelcentrum, fabriekscomplex, vrachtschip, straat en zelfs stad – was altijd een diep-technologische aangelegenheid waar veel expertise, programmeerwerk en voorstellingsvermogen voor nodig was. Met Digital Twins is het min of meer plug&play geworden. De digitale omgeving is een directe weergave van de fysieke wereld. Dat maakt het mogelijk bestaande ideeën voor smart spaces te realiseren. En het opent de weg naar nieuwe scenario’s waar we tot voor kort nog niet eens aan dachten. Denk aan de toevoeging van machine learning en artificial intelligence waardoor je niet alleen de bestaande situatie in kaart kunt brengen en besturen, maar ook bezetting en gebruik kunt gaan voorspellen en plannen.

Next generation IoT

Wat mij betreft zetten we daarmee een stap in next generation IoT. Dat is een mooi en zeer uitdagend perspectief, maar nu komt het aan op het realiseren van die potentie. Hoe kunnen we met deze technologie daadwerkelijk slim, efficiënt en duurzaam met die objecten omgaan. We zijn al bezig met een paar interessante cases, maar we willen meer en verder. Samen met opdrachtgevers die de kansen zien. En samen met de IT-professionals die net als wij blij worden als ze aan de tafels zitten waar de technologie van de toekomst vorm krijgt. Die houden van innovatie en vergezichten, maar alleen als die ook een wezenlijke plek krijgen in de realiteit van vandaag en morgen. Ik nodig iedereen uit die meer wil weten over Azure Digital Twins en ermee aan de slag wil, om bij ons aan tafel te komen. Dichter bij de toekomst kun je als organisatie en ICT’er niet komen!