Terug naar overzicht

Datagedreven werken vraagt om een cultuurverandering

Het gebeurt vaak dat projecten die datagedreven werken moeten aanjagen stagneren en moeilijk van de grond komen. Grote hoeveelheden data zijn hierbij niet het probleem en ook de tools en applicaties niet. Het komt vooral omdat een belangrijke derde factor niet wordt meegewogen: de mens.

Het besef dat veranderen niet vanzelfsprekend is en dat datagedreven werken ook vooral een andere manier van werken is, komt vaak te laat. In veel gevallen is een cultuurverandering nodig, die gelijk op moet gaan met de implementatie van nieuwe technologieën. Kortom: organisatie, mens en techniek moeten met elkaar in balans blijven.

Er komen nogal eens berichten naar buiten over mislukte IT-projecten. Het gaat dan vaak om nieuwe, datagedreven systemen die een compleet andere manier van werken met zich meebrengen. Medewerkers ervaren dat hun taken worden overgenomen door een slimme softwareapplicatie. Hun werk verandert, zonder dat ze daarom gevraagd hebben en zonder dat zij hierop zijn voorbereid. Vervolgens zie je grote weerstand ontstaan, wat niet verwonderlijk is. Mensen vinden veranderingen over het algemeen niet prettig. Dus wanneer je een voorman op een bouwplaats een tablet in handen duwt en hem opdraagt om bepaalde data in te vullen, dan is de kans groot dat die tablet in de truck blijft liggen. Als je hem van tevoren duidelijk maakt dat je bezig bent om de faalkosten van een bouwproject terug te brengen en dat je daarom bepaalde informatie wilt ophalen, heb je meer kans op succes. Uitleggen waarom je die data nodig hebt is een manier om mensen betrokken te maken. Maak tegelijk duidelijk wat de medewerkers er zelf mee kunnen bereiken. Daarmee geef je antwoord op de vraag: what’s in it for me?

Maak veranderen aantrekkelijk

Hetzelfde geldt voor het gebruik van de output van data. Mensen die jarenlang beslissingen hebben genomen op basis van hun kennis, ervaring en onderbuikgevoel moeten nu handelen op basis van data. Het is niet vreemd dat zij de data in hun dashboard niet meteen vertrouwen. Medewerkers zijn nog onbekend met datagedreven werken en kennen de voordelen nog niet. Betrek daarom medewerkers tijdig bij de totstandkoming van een datagedreven manier van werken. Een voordeel is bijvoorbeeld dat je in staat bent verrichtingen van de concurrenten bij je overwegingen te betrekken. En door data te ontsluiten wordt het makkelijker om kennis te delen en samen te werken met collega’s. Dan maak je veranderen, wat intrinsiek dus al erg moeilijk is, toch weer een stuk aantrekkelijker.


Datagedreven werken vraagt om lef

Vaak zien we bij organisaties waarin ontzettend veel werkervaring is, waar vaak intuïtieve beslissingen worden genomen en aansturing directief is dat er veel weerstand is tegen datagedreven werken. De hiërarchie is belangrijk en beslissingen worden genomen vanuit onderbuikgevoelens, die natuurlijk gebaseerd zijn op die jarenlange ervaring. Er is lef voor nodig om in deze omgevingen datagedreven werken in te voeren, maar de voordelen zijn heel groot. Dit zien we bijvoorbeeld terug in de zorgsector. Het grote voordeel van sturen op data in de zorg is dat er minder administratieve taken uitgevoerd hoeven te worden. Zo blijft er meer tijd over om menselijk contact met de patiënt te hebben. Kijk ook naar de invoering van domotica en videomonitoring. Hierdoor kun je veel administratieve handelingen automatiseren.

Ga op zoek naar sponsors in de organisatie

Toch kun je ook bij hiërarchische, directieve organisaties wel degelijk datagedreven werken introduceren. Je kunt stap voor stap nuances aanbrengen in de heersende bedrijfscultuur. Dit traject vindt parallel plaats aan de implementatie van technologie. Een belangrijke taak is weggelegd voor de top van de organisatie, die nut en noodzaak van datagedreven werken moet uitdragen. Leg vervolgens heel goed uit wat je wilt bereiken. Datagedreven werken is namelijk geen doel op zich, maar een middel om doelstellingen te behalen. Zoals voorraadbeheer verbeteren, logistieke processen stroomlijnen, wachttijden in het callcenter reduceren, etc. Daarna ga je uitzoeken welke groepen er geraakt worden door de veranderingen. Waar zit mogelijke weerstand en waar zitten je sponsors? Geef je sponsors een prominente rol en laat hen de voordelen uitdragen. Zo ontstaat langzaam maar zeker een datagedreven mindset, waarbij data niet in de plaats komt van kennis uit het verleden en onderbuikgevoelens. Data is een aanvulling op datgene wat men al weet, om meer zekerheid te krijgen en om beter onderbouwde beslissingen te nemen.

Met deze aanpak kun je je organisatie laten zien hoe waardevol een meer datagedreven cultuur kan zijn. Wijs op de kansen en betrek medewerkers vanaf het begin bij de ontwikkelingen. Zo breng je organisatie, mens en techniek met elkaar in balans.

Een keer sparren over data?

Vul het formulier in en ik bel of mail je zo snel mogelijk terug.

Robbert Post

Manager Commercie
06 - 247 80 710 robbert.post@winvision.nl