Terug naar overzicht

Datagericht werken helpt Wmo-uitgaven beteugelen

Data kan een belangrijke bijdrage leveren aan de vroegsignalering in het sociaal domein. Hoe eerder problemen worden gesignaleerd, hoe sneller en beter mensen geholpen kunnen worden. Hiermee wordt voorkomen dat veel mensen een beroep moeten doen op de Wmo-gelden en gemeenten voor grote uitgaven komen te staan.

Lees verder op www.zorgvisie.nl/blog/....

Met WijZijn Traverse Groep hebben wij een datastrategie opgesteld voor deze vroegsignalering. Lees hier meer.