Terug naar overzicht

Design sprint: snelkookpanmethode voor digitaal succes

Innoveren is een spannend, inspirerend en uitdagend proces. Dit geldt niet alleen voor startups, maar ook voor productontwikkelings,- procesoptimalisatie- en innovatietrajecten binnen bestaande organisaties. Hoe los je een fundamenteel vraagstuk zo efficiënt en snel mogelijk op? En hoe krijg je je organisatie mee in het verder brengen van een innovatie of een nieuw idee? Met een design sprint vergoot je intern draagvlak en valideer je een idee in minder dan een week.

Design sprint: wat is het precies?

In een design sprint – oorspronkelijk ontwikkeld door Jake Knapp (Google Ventures) – breng je in vier (maximaal vijf) werkdagen een op te lossen vraagstuk binnen je organisatie helder in kaart, verzamel je innovatieve oplossingen en wordt er van de gekozen oplossing een prototype gemaakt dat vervolgens wordt getest/gevalideerd bij de eindgebruiker.

Met deze superefficiënte methode maak je een idee in korte tijd tastbaar en ontdek je in een vroeg stadium of het voor de eindgebruiker echt van toegevoegde waarde is. Aan het einde van de sprint kun je goed gefundeerd besluiten al dan niet tijd en geld te investeren in de daadwerkelijke realisatie van het idee.

Samenstelling van het sprintteam

Afhankelijk van het vraagstuk en de opdrachtgever wordt een ‘sprintteam’ samengesteld. Om snel te kunnen schakelen, bestaat het team meestal uit maximaal zeven personen. Er zitten altijd vertegenwoordigers van de betrokken afdelingen in het team, de product owner uiteraard, een designer en een facilitator, die tijdens de sprint het proces en de scope van het vraagstuk bewaakt.

Hoe ziet een design sprint eruit?

Een design sprint kan op verschillende manieren worden ingericht. Het oorspronkelijke idee van Jake Knapp gaat uit van vijf werkdagen, maar afhankelijk van de opdracht en het vraagstuk kan het ook in vier. Goed om te weten: als opdrachtgever ben je maximaal twee of drie dagen aan de design sprint ‘kwijt’. Bij het maken van het prototype en de eindgebruikerstest hoef je namelijk niet direct aanwezig te zijn.

Natuurlijk start een design sprint niet vanuit het niets. Tijdens een projectintake vóór de daadwerkelijke sprint wordt bekeken of de scope van het vraagstuk geschikt is voor een design sprint. Wat is het doel voor de lange termijn? Wat is de voornaamste bottleneck en hoe kijkt de eindgebruiker hiertegenaan ? Zijn er specifieke experts nodig in het team? Met deze en andere vragen wordt alles helder in kaart gebracht. Ben je ‘design sprint ready’? Dan duik je samen de snelkookpan in.

Meer doen met je digitale ambities? Versnel met een DevOps Dreamteam!

Stap 1: Definiëren van de uitdaging

Het doel van deze sessie: alle neuzen in dezelfde richting. Kijkt iedereen op dezelfde manier naar het probleem? Op basis van dezelfde verwachtingen en hetzelfde doel? De facilitator bakent de scope goed af, zodat het startpunt voor iedereen helder is.

Stap 2: Ideeën schetsen

In deze stap staat het oplossen van het probleem centraal. Iedere deelnemer bedenkt gedetailleerde oplossingsconcepten op basis van de input uit stap 1. Zo nodig worden interne (of externe) experts op het gebied van het vraagstuk aangehaakt voor extra info en/of advies.

Stap 3: Beslissen

Na presentaties van de verschillende oplossingsrichtingen wordt er democratisch gestemd. Het winnende concept wordt uitgewerkt in een storyboard, zodat het visueel tastbaar wordt en houvast geeft voor de ontwikkeling van het prototype. In principe is dit de laatste sprintdag voor de opdrachtgever.


Stap 4: Prototype maken

Nu is het de beurt aan de designer. Hij of zij gaat aan de slag met het ontwikkelen van een prototype (de gevisualiseerde oplossing van het probleem). Het prototype geeft de realiteit zo goed mogelijk weer, om de eindgebruikers (de testers) zo goed mogelijk mee te kunnen nemen in het idee. Ook het interviewscript voor de testdag wordt nu gemaakt.

Stap 5: Testen met eindgebruikers

In deze laatste stap worden de gedane aannames bij de eindgebruikers gevalideerd. Het mooie is: de conclusie is nooit goed of fout. Zijn de aannames niet juist, dan kunnen aanpassingen worden gedaan nog voordat veel tijd, geld en moeite is geïnvesteerd. Zijn de aannames juist en is er groen licht vanuit de decision making unit , dan kan het concept daadwerkelijk worden gerealiseerd.

> 7 slimme moves voor een succesvolle digitale verandering

De voordelen van de ‘design sprint’-methode

  • Snellere ontwikkeling van een innovatie of idee
  • Besparing van tijd, geld en frustratie
  • Stimulans voor intern draagvlak en samenwerking
  • Grotere kans op succes

Wat levert een design sprint op?

Na een design sprint kun je gefundeerd besluiten al dan niet over te gaan tot realisatie van je innovatie of idee. Kies je voor een design sprint bij Winvision, dan ontvang je na de sprint:

  • Een klikbaar prototype van de oplossing
  • Een eindgebruikers-testrapport (inclusief vermelding van extra ideeën die door de eindgebruikers zijn aangedragen)
  • Een eindpresentatie over mogelijke vervolgstappen

Ook een sprintje trekken?

Wil jij ook aan de slag om op een snelle manier innovaties/ideeën te valideren vóórdat je veel geld en tijd investeert in een uitvoeringstraject? Neem dan snel contact met ons op. We vertellen je graag over de mogelijkheden van een design sprint voor jouw organisatie of bedrijf.

Sparren over je ambities?

Ik denk graag met je mee!

Robbert Post

Manager Commercie
06 - 247 80 710 robbert.post@winvision.nl