Terug naar overzicht

IoT in de bouw vereist anders denken met nieuwe partners

IoT verovert de bouw in hoog tempo. Dankzij meetgegevens van allerlei sensoren verbetert het gebruiksgenot, worden kosten lager en wordt ineens duidelijk hoe vastgoed benut wordt. Het wordt nóg interessanter door dwarsverbanden te ontdekken tussen allerlei gegevens. Om dat te kunnen, zullen vastgoed- en bouwbedrijven op een andere manier naar hun technische partners moeten kijken. Doen ze dat niet, dan halen ze geen optimaal rendement uit hun investering of wordt het zelfs een veiligheidsrisico.

De IoT-trein dendert op dit moment door de bouwwereld. Dat is niet zo gek want met sensoren zijn voordelen te behalen op het gebied van kosten, gebruiksgenot en milieu. Daarom willen veel vastgoedbeheerders en bouwers sensoren toepassen om bijvoorbeeld CO2-gehaltes, geluidsniveaus, temperatuur, liftbelasting en kantoorbezetting te meten. Veel bouwbedrijven springen ook op de IoT-trein en bieden hun eigen sensor en app aan. Zo bieden bijvoorbeeld aanbieders van rolgordijnen of gevelbeplating deze extra aan. Daarin schuilt het gevaar van eilandautomatisering.

IoT-oplossing moet schaalbaar zijn

In de IT is dit een beruchte term, het is de lappendeken van allerlei oplossingen die matig met elkaar communiceren. Het werkt daardoor niet optimaal en het is duur in onderhoud. Bij IoT-oplossingen gaat het er juist om dat álles op elkaar is aangesloten en dat de oplossing schaalbaar is. Hierdoor zijn steeds nieuwe sensoren of analysetechnieken aan te haken op het groeiende systeem. Denk aan een lift, gebouwbeheersysteem en camerasystemen. Het voordeel is niet alleen dat het systeem beheersbaar blijft, maar ook dat het eye-openers kan opleveren. De sensoren geven niet de intelligentie, het is het platform erachter.

Dwarsverbanden produceren harde cijfers en business cases

Een woningbouwcorporatie heeft bijvoorbeeld 150 vergelijkbare woningen met zowel houten als aluminium kozijnen. Op zich hebben die verschillende materialen misschien maar weinig met comfort te maken. Door alle informatie centraal te verzamelen en te analyseren blijkt ineens wel een verband. Slimme algoritmes en machine learning vergelijken de meetgegevens en tonen een duidelijk verband aan tussen soort kozijn, comfort en kosten die ermee gemoeid zijn. Op deze manier is het management van de corporatie gemakkelijker ervan te overtuigen om bepaalde platen te vervangen. Cijfers liegen niet en vertellen meteen de businesscase.

Samenhang van het systeem is de sleutel tot succes

Om deze en tal van andere dwarsverbanden te vinden, is een integrale aanpak nodig. In de bouw wordt geen steen gelegd zonder een architect te raadplegen. Bij IoT gebeurt dat helaas soms wel. Hierdoor missen sommige bedrijven de samenhang die juist de kracht is van IoT-oplossingen. Niet alleen die samenhang is belangrijk, ook de veiligheid is essentieel. U wilt niet dat op afstand iemand anders meetgegevens steelt of apparaten ongevraagd bedient. Daarom is het verstandig om niet hals over kop met IoT te beginnen zonder een integraal plan. Dat vereist de hulp van een IT-organisatie.

IT-architect legt fundament voor succes

Voor een IT-leverancier is het de normaalste zaak van de wereld om over schaalbaarheid, integratie, updates, connectiviteit en veiligheid na te denken. Voor de bouw zijn dat geen traditionele partijen om mee samen te werken, maar wel noodzakelijke nieuwe partners. Zonder architect en constructeur is het lastig om een mooi, stevig huis te bouwen met toekomstperspectief. De hulp van een IT-partner is essentieel voor het bouwen van een IoT-platform waar u nu en in de toekomst de vruchten van kan plukken.