Terug naar overzicht

Madaster in ontwikkeling

Als we de nieuwsberichten mogen geloven, zijn we er eigenlijk allemaal wel van overtuigd: we willen een circulaire economie! Een kringloopeconomie waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet. Afval is tenslotte materiaal zonder identiteit, weten we van Thomas Rau.

Hoe complex is het bouwen van zo’n online bibliotheek nou eigenlijk?

De noodzaak voor een publiek beschikbare bron van inzicht en overzicht in materialen, componenten en producten is helder. Deze noodzaak vormde de inspiratie voor Madaster en was het startsein voor de bouw van een platform dat fungeert als een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving.

Dat het bouwen van een dergelijke publieke, online bibliotheek van materialen niet over één nacht ijs gaat blijkt al snel wanneer ik platform architect Sander Bosman spreek. Sinds de start in januari 2017 zijn al circa 11.000 uren gespendeerd aan de bouw van het platform. Tegenwoordig werken zo’n 15 mensen doorlopend aan het platform waaronder software architecten, ontwikkelaars, testers en consultants. Het platform kent meer dan honderd gebruikers en er is maar liefst al 250.000 m2 vloeroppervlakte geregistreerd in Madaster waaronder diverse vastgoed objecten van Arup, Gemeente Barendrecht, JP van Eesteren, IMd Raadgevende Ingenieurs, Schiphol Real Estate, VORM Holding, ABN AMRO Bank N.V. en Erasmus MC.

Ieder kwartaal worden nieuwe functionaliteiten geïntroduceerd en veranderingen doorgevoerd. Bedenkt het ontwikkelteam in haar eentje al deze nieuwe functionaliteiten? Sander Bosman antwoordt: ”Regelmatig worden expertsessies georganiseerd met Kennedy’s en andere relevante partijen in de markt, zoals bijvoorbeeld Copper8, over de vertaling van een begrip als ‘duurzaamheid’ naar meetbare waarden voor het platform. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een circulaire tab binnen het platform. Nu gaan we ons concentreren op de ontwikkeling van de financiële waardering binnen het platform die meer inzicht geeft over de financiële waarde van materialen en gebouwen. Hiervoor gaan wij ons ook eerst weer richten tot de markt. Waar ligt de behoefte en hoe kunnen wij deze, binnen de visie van Madaster, slim vertalen naar het Madaster platform.”

Het platform wordt dus feitelijk ontwikkeld voor en door de markt. Is er een voorbeeld te noemen van een recent vernieuwde of verbeterde functionaliteit die direct te herleiden is naar een behoefte vanuit de markt? Sander Bosman vervolgt: ”De dossierfunctionaliteit is een direct gevolg van een vraag vanuit de markt. Met betrekking tot de energiecertificering is een overzichtelijke onderverdeling van documenten essentieel voor veel bedrijven. Dankzij de dossierfunctionaliteit kunnen documenten nu eenvoudig worden ondergebracht in Madaster en bijvoorbeeld worden gerangschikt per levensfase van een gebouw: ontwerpfase, de bouwfase, de beheerfase, de sloopfase et cetera.”

Snel in kunnen spelen op de vraag van de markt is natuurlijk essentieel voor een ontwikkelteam. Hoe lang duurt het ontwikkelen, testen en implementeren van een nieuwe functionaliteit eigenlijk? Sander Bosman antwoordt: ”Wij werken in sprints van drie weken waarin een nieuwe functionaliteit wordt ontwikkeld en getest. Afhankelijk van de grootte van een functionaliteit worden er een of meerdere functionaliteiten in een sprint ontwikkeld. Het testen gebeurt zowel automatisch als handmatig.” Dat is dus inderdaad behoorlijk snel.

Kun je ook een voorbeeld noemen van een vraag vanuit de markt die niet zo snel te vertalen is naar het platform? Sander Bosman: ”Erasmus MC wil ten behoeve van het uitzetten van een sloopaanbesteding niet alleen weten welke materialen in het gebouw zitten, maar ook waar al hun producten in het gebouw zitten. Honderd wasbakken verwijderen op de vijfde verdieping heeft tenslotte meer voeten in aarde dan het verwijderen van hetzelfde aantal op de begane grond. Door dit te registreren in Madaster kunnen sloopbedrijven daar alle benodigde informatie vinden om een passende aanbesteding te kunnen doen.” Klinkt logisch en vooral heel handig voor alle betrokken partijen. Waarom kost het vertalen van een dergelijke vraag naar het Madaster platform meer tijd dan een sprintje van drie weken? Sander Bosman vervolgt: ”Bij Madaster ligt de focus nu vooral nog op materialen en niet zozeer op producten. Echter, deze vraag heeft ons doen besluiten om dit de komende tijd te gaan doorontwikkelen. Registratie van producten en de locatie ervan in een gebouw blijkt in de realiteit simpelweg ook nodig om circulair te kunnen ondernemen.


Lees hier over het intelligent opkopersregister voor de Nationale Politie.

"De markt zorgt ervoor dat we als ontwikkelteam doorlopend uitgedaagd worden om gewenste functionaliteiten binnen de context van madaster te ontwikkelen en implementeren in het platform"

De markt houdt het ontwikkelteam duidelijk lekker bezig en als we Sander mogen geloven komt dat vooral tot uiting in de komende releases. Sander legt uit: ”We zijn nu druk bezig met het aanpassen van de materialen- en producten-database in Madaster. Naar aanleiding van zaken die we in de markt hebben gehoord, maar ook ter voorbereiding van het platform op koppelingen met externe databases zoals de Nationale Milieudatabase (NMD). Dankzij koppelingen met betrouwbare bronnen waaronder NMD kunnen we informatie rondom circulariteit, zoals de levensduur en het recyclepercentage, hergebruiken en integreren in het platform. Daarnaast willen we ook betrouwbare financiële bronnen koppelen om de financiële waardering goed te kunnen verwerken. Momenteel wordt er ook een koppelvlak ontwikkeld (API) om informatie met externe partijen uit te kunnen wisselen. In het eerste halfjaar van 2018 zal de eerste versie hiervan gelanceerd worden.”

Vraag rijst of het gezien de complexiteit en veelheid aan data interessant is om samenwerking te zoeken met soortgelijke platformen. Sander antwoordt: “Wij staan open voor samenwerking met vergelijkbare platformen en externe partijen om integratiemogelijkheden te onderzoeken en samen extra functionaliteiten te ontwikkelen. Een goed voorbeeld hiervan is o.a. een koppeling met W/E adviseurs voor het berekenen van een MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) score, die we op dit moment gezamenlijk aan het uitwerken zijn.”

Waar ligt eigenlijk de grootste uitdaging voor het ontwikkelteam? Sander Bosman antwoordt: ”Enerzijds betreft dat de schaalbaarheid en anderzijds de veiligheid. Dankzij de cloud-technologie kunnen wij in theorie natuurlijk onbeperkt schalen. Echter, het is onze taak om ervoor te zorgen dat het platform bij wereldwijd gebruik nog steeds overeind blijft. Daarnaast is het natuurlijk essentieel dat de veiligheid gewaarborgd blijft en data uitsluitend toegankelijk blijft voor de mensen die hiertoe gerechtigheid zijn. De markt zorgt ervoor dat we als ontwikkelteam doorlopend uitgedaagd worden om gewenste functionaliteiten binnen de context van Madaster te ontwikkelen en implementeren in het platform.”

Deze blog is ook verschenen op de website van Madaster.

Verder praten over data?

Robbert Post

Manager Commercie
06 - 247 80 710 robbert.post@winvision.nl