Terug naar overzicht

Voordelen en aandachtspunten bij thuis werken in de zorg

Thuis en onderweg werken? Dat was toch vooral iets voor verkopers, creatieve zelfstandigen en accountmanagers? Inmiddels is bij steeds meer organisaties locatieonafhankelijk werken eerder regel dan uitzondering. Ook in de zorg doen mobiele werkplekken hun intrede. Overal en altijd veilig kunnen werken; dat leidt in de regel tot meer efficiency, productiviteit en werkplezier. Er zijn nog wel hobbels te nemen om van mobiel werken in de zorg een succes of de norm te maken.In 2017 werkten ruim 3 miljoen Nederlanders grotendeels of incidenteel thuis. Het zijn met name zzp’ers die veel thuis- en onderweg werken. Maar ook mensen met een vast dienstverband hebben vaker een mobiele werkplek. Dat zijn –niet onverwacht dus – vooral creatieven en ICT’ers. Maar toch ook in de zorg- en welzijnsberoepen werken mannen (45%) en vrouwen (32%) met enige regelmaat thuis.

Gradaties van mobiel werken

Mobiel werken kent vele gradaties. Dat varieert van medisch specialisten die makkelijk en veilig kunnen switchen tussen werkstations tot ambulante behandelaars in de jeugdhulp die nauwelijks meer op de vestiging komen en met hun tablet alles bij zich hebben voor hun werk: agenda, mail, ECD. Ook de decentrale werkomgeving van zelfsturende teams kun je als mobiele werkplek beschouwen. De kern is dat medewerkers de vrijheid en de middelen hebben om hun werk veilig op de voor de medewerker - en organisatie meest logische plek te doen.

Wat zijn eigenlijk de aandachtspunten? Ten eerste dat je uitgaat van de medewerker en diens werkscenario(‘s). Nog niet zo lang geleden kozen zorgorganisaties veelal voor een ‘one size fits all’- oplossing. Thin clients op kantoor, laptops voor de meer mobiele medewerkers. Verder is het van belang dat de nieuwe apparaten en apps niet ‘over de schutting’ gegooid worden, maar dat medewerkers echt worden meegenomen in de veranderingen. Betrek ze in een vroeg stadium bij de keuzes en consequenties.

Nieuwe generatie boeien en binden

Helemaal belangrijk zijn privacy en gegevensveiligheid. Die waren dat al, maar met de inwerkingtreding van de AVG (GDPR) wordt dat des te urgenter. De mobiele werkplekken moeten uitblinken in veiligheid. Enerzijds technisch – met bijvoorbeeld mogelijkheden om centraal gegevens van gestolen of verloren apparaten te wissen, anderzijds beleidsmatig: er moeten heldere regels zijn om gegevensveiligheid in processen en gedrag af te dwingen.

Mobiel werken levert meer efficiency op en bespaart kosten. Minder administratieve handelingen, minder papier, minder reiskilometers en zo zijn er vrijwel alleen maar voordelen te noemen. Maar meer mobiliteit en flexibiliteit maakt het werken voor medewerkers ook prettiger en leuker. En dat is een niet te onderschatten voordeel. Nu de arbeidsmarkt steeds krapper wordt en de zorg in de komende jaren naar schatting 125.000 medewerkers tekort komt, is het belangrijk om ook de nieuwe generatie te kunnen boeien en binden. Dus behalve efficiencywinst en kostenbesparing biedt mobiel werken dus ook nog voordelen op de arbeidsmarkt.