Terug naar overzicht

De belangrijkste trends voor managers rondom IT op de werkvloer

De ingekorte en geredigeerde versie is geplaatst op managersonline.

De experts van Winvision nemen de lezers van managersonline mee in de ontwikkelingen rondom IT op de werkvloer. Wat mogen we in 2021 verwachten op het gebied van cybersecurity, samenwerkingsplatformen of verandermanagement? Dit artikel gaat dieper in op wat managers te wachten staat in 2021.

Samenwerken op afstand: Verbondenheid en personalisering

Marnix Oudeboon, Competence Lead - Samenwerkingsplatform en Microsoft 365

Betrokkenheid en verbondenheid creëren zijn belangrijker dan ooit. Nu de meesten van ons op afstand moeten werken en dat ook nog wel even zou kunnen duren, is er veel aandacht voor tooling. Ook vanuit technologieleveranciers hebben oplossingen voor beeldbellen verreweg de meeste veranderingen ondergaan. Wat opvalt is dat hierbij steeds meer ruimte is voor personalisatie.

Vooral Teams ontwikkelt hier sterk op, je kunt steeds meer voor een me-experience zorgen. Daarnaast zijn er ook andere toevoegingen zoals de ‘Together mode’, ‘Noise suppression’ en ‘Dynamic view’. De ontwikkelingen qua samenwerkingsplatformen richten zich dus voornamelijk op samenwerken, verbondenheid en productiviteit.

Automatisering op de werkvloer: hyperautomatisering

Marwin Hogeterp en Frank Egberts, Competence Leads Dynamics 365 & Power Platform

De trend voorspelt dat een substantieel aantal beroepen, tot meer dan 50 procent, geautomatiseerd kan worden. De focus hierbij ligt op geestdodende, gevaarlijke, geavanceerde en gore handelingen. Met RPA en workflow automation kunnen organisaties veel besparen, maar ook de medewerker tevredenheid verhogen. Dankzij automatisering houden zij meer tijd over voor leuke taken aangezien de saaie geautomatiseerd worden.

Door RPA te combineren met bijvoorbeeld machine learning, natural language processing en artificial intelligence, kunnen bedrijven complexe en/of langlopende processen automatiseren. We spreken hierbij van hyperautomatisering. Dankzij deze ontwikkeling kunnen ook processen die veel uitzonderingen kennen en waar menselijke interactie vereist blijft geautomatiseerd worden.

Overnames verschuiven naar IT en business

Mike van Zandwijk, Competence Center Lead

In 2021 zien we toenemende trends enerzijds ondanks corona en anderzijds dankzij de coronacrisis. Los van de pandemie blijft de jarenlange convergentie doorzetten: na ICT met ISPs, TV en telecom, nu volop fusies tussen business- en IT-partijen. Ondernemingen beseffen immers dat zij digitaal moeten ontpoppen tot softwarebedrijven mét aandacht voor adoptie van nieuwe technologie. Disruptieve innovaties roepen eeuwenlang angstgevoelens op, dus ongetwijfeld ook met de geleidelijke intrede van (soft)robots met AI. Dit zijn weliswaar machines die ons “4G-werk” uit handen neemt: Gevaarlijke, Geestdodende, Gecompliceerde en Gore taken. Een andere 4G wordt 5G: nóg sneller mobiel internet en vooral lagere latency waardoor machines real-time communiceren. Dit is cruciaal voor autonoom rijdende auto’s maar ook voor minicomputers aan de rand van de cloud (edge computing). Denk aan VR/AR-brillen als belangrijk onderdeel mede dankzij corona in de allergrootste trend van dit decennium: Spatial Computing. Dé stapeltechnologie voor uiteindelijk een Digital Twin of All.

Cloud: Gebouwen slimmer maken

Pieter-Paul Luijten en Anco van den Berg, Competence Leads Cloud & Data Engineering

Gebouwen worden steeds “slimmer”. Hierin voorziet Pieter-Paul Luijten, Competence Lead Cloud een uitdaging: “De aangeboden systemen dekken eigenlijk maar een deel van wat een gebouw slim maakt. Echt slim wordt het pas als we aan de hand van omgevingsmetingen acties uitvoeren in de omgeving van die metingen. Denk bijvoorbeeld aan het klimaattechnisch voorbereiden van vergaderkamers, het uitschakelen van verwarming bij vertrek van de laatste persoon, of zelfs het preventief afsluiten van een verdieping op een bepaalde dag, aan de hand van slimme analyse van de data. We gaan steeds meer de meerwaarde zien van (geautomatiseerd) kunnen schalen aan de hand van gebruik van diensten om prestaties en kosten te kunnen garanderen. Een manier om dit juist te kunnen faciliteren zit in wat men containerisering noemt, waarbij alles in containers geplaatst wordt om flexibel te kunnen schakelen op basis van allerlei regels. Hierbij optimaliseren we de business value van een data platform door zoveel mogelijk “de cloud” te benutten.”

Security: Credentials stuffing wordt steeds populairder

Johan Hoek, Competence Lead Security & Awareness

Credentials stuffing wordt steeds populairder. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van gestolen gegevens, waaronder wachtwoorden, gebruikersnamen en e-mailadressen. Deze gegevens zijn namelijk steeds vaker te koop op het darkweb. Met eigengemaakte scripts zorgt de hacker ervoor dat geautomatiseerd het wachtwoord in combinatie met het werk e-mailadres of privé e-mailadres op verschillende applicaties geprobeerd wordt. Aangezien 90 procent van de mensen wachtwoorden hergebruikt, is deze methode om gevoelige bedrijfsgegevens buit te maken, vaak succesvol.

Een veelgebruikte beveiligingstactiek is het regelmatig moeten veranderen van wachtwoorden. Dit werkt echter averechts, Veelal wordt er gebruik gemaakt van standaardwachtwoorden en levert dit dus weinig extra veiligheid op. Multi-factorauthenticatie is het beste middel tegen credentials stuffing. Maar wanneer er gebruik wordt gemaakt van een sms-code als tweede factor is dit niet waterdicht. Als het 06-nummer door de hacker kan worden aangepast op het profiel van de medewerker, is de hacker alsnog volledig in control. De beste oplossing is daarom multi-factorauthenticatie met een tag of een mobiele applicatie die codes genereert.

IT-adoptie: Steeds meer aandacht voor verandermanagement

Rimke van der Voort, Competence Lead Verandermanagement & Adoptie

Organisaties zien steeds beter in dat techniek weinig toegevoegde waarde heeft als mensen de techniek niet snappen en blijvend gebruiken. Hierbij komt een nog verdere verschuiving van adoptie naar verandermanagement, waarbij niet de techniek het uitgangspunt is, maar de visie of het vraagstuk van de organisatie. Dit tonen de middelen en budgetten ook duidelijk aan. Voorheen werd de adoptie van nieuwe techniek opgevangen met een training of e-learning, tegenwoordig zijn verandermanagers voor een aantal dagen per week binnen de organisatie werkzaam om ervoor te zorgen dat mens, techniek en organisatie in lijn liggen met elkaar.

De trend voor de komende jaren? De inzet van apps, gametechniek en maatwerk film wordt steeds groter binnen het vakgebied verandermanagement & adoptie. Het spelenderwijs en zo gepersonaliseerd mogelijk gedragsverandering aanpakken, zorgt voor een grotere motivatie bij de eindgebruiker om te gaan werken met de nieuwe technologie.

Bedrijfscultuur uitdaging voor Agile werken

Jasper Lentjes en Eva Vlug, Competence Leads Agile & Scrum

 • Het is belangrijk om te blijven zorgen voor een hoog moreel, openheid en vertrouwen in het team. Dit zijn belangrijke pijlers in het ontwikkelen en onderhouden van high performing teams.
 • Bedrijfscultuur is de grootste uitdaging voor Agile werken. Hoe agile succesvol laten zijn: investeren in Agile coaches in organisatie, ondersteuning krijgen vanuit het management, geven van agile training in de organisatie. Niet alleen team moeten Agile werken, de hele organisatie/business moet agile gaan werken.
 • Value stream management is een opkomende techniek die de business van een organisatie verbindt met het delivery processen van digitale oplossingen en helpt organisaties de beloften van Agile en DevOps te realiseren.

Rol van de consultant verandert

Robert Perdon, Competence Lead Business Consultancy

Tot niet zo lang geleden werden business consultants vooral ingezet om advies uit te brengen om visie en strategie vorm te geven. In de wereld van continue digitalisering, waar steeds meer organisaties mee te maken krijgen, ontstaat er meer behoefte aan business consultants die dan ook het gehele proces van visie naar implementatie en borging van nieuwe omgevingen en processen kunnen begeleiden.

Tegenwoordig wordt deze rol daarom steeds meer uitgebreid met de begeleiding en verwezenlijking van die visie en strategie, waarbij net als bij verandermanagement de mens en organisatie centraal staat. De tijdelijke consultancy wordt steeds vaker een lange termijn partnership om de

Business Intelligence en data science: datagedreven voorspellingen

Jan Willem Küper, BI consultant en Competence Lead Data Analysis & Business Intelligence

De komende jaren wordt datagedreven werken nog belangrijker. Indien een onderneming datagedreven wil werken, zijn op het gebied van data-analyse en business intelligence verschillende zaken noodzakelijk. Denk hierbij aan de aanschaf van aan data managementplatformen of extra aandacht voor gegevensbeveiliging, data kwalificaties, data kwaliteit en data governance. Ook worden self-service analytics, real-time analytics, alerting, NLP en advanced analytics steeds belangrijker.

Veel van de huidige data-analyses zijn gebaseerd op historische data, maar de focus verschuift snel naar een meer toekomstgerichte (en zelfs geautomatiseerde) datagedreven besluitvorming. Het data management platform en real-time analytics zijn hierbij essentieel om te komen tot continue intelligentie. Een systeem dat real-time analyses integreert met bedrijfsactiviteiten en acties aanbeveelt op basis van zowel historische als real-time gegevens.

Carlo van Haren, Competence Lead AI/ML en Data Science

Data in combinatie met kunstmatige Intelligentie (AI) en machine learning (ML) wordt steeds meer een essentieel onderdeel voor de bedrijfsvoering en -optimalisatie. Het draagt bij aan optimalisaties en innovaties in producten, processen en ambities. Voor bedrijven betekent dit dat ze steeds vaker data-gedreven gaan opereren.

De technologische ontwikkelingen op dit vakgebied gaan erg snel. Leveranciers als Microsoft, Google, IBM en vele andere hebben Data tot hun prioriteit gemaakt. Dit maakt de innovaties op dit moment in een stroomversnelling zitten. Het wordt ook steeds minder afhankelijk van “specialisten”. Voor Microsoft zien we dit bijvoorbeeld in diverse statistische analyses in eindgebruikers software van het PowerPlatform, zoals PowerBI, maar ook in de nieuwe producten zoals Azure Synaps. De combinatie van deze twee trends versterken elkaar: bedrijven willen meer data-gedreven werken en leveranciers hebben steeds krachtigere tools om dat te kunnen ondersteunen.

DevOps ontwikkelt door

Frank van Houten en Joey Kraak, Competence Leads DevOps

De afgelopen jaren is de barrière tussen Development en Operations steeds verder afgebroken. De focus op het continu leveren van klantwaarde en het inrichten van de juiste tooling om dit automatisch, veilig, snel en betrouwbaar te doen zijn de pijlers van DevOps. Vanuit het competence center zien wij een aantal trends voor de komende tijd:

 • AI/ML detectie van afwijkingen
  Monitoring van de producten kan op steeds geavanceerdere manieren, waarbij AI en ML ondersteuning kunnen bieden voor de stabiliteit van een platform.
 • SecDevOps
  De integratie van security op elk punt in je DevOps proces.
 • Platform model
  Producten worden steeds groter en complexer. Met het platform model leg je de verantwoordelijkheid voor de ‘core’ capabilities bij een centraal team, zodat andere teams zich kunnen richten op de value van het echte product.