Terug naar overzicht

Winvision doorloopt succesvol controle-audits voor NEN7510 en drie ISO-certificeringen

Winvision heeft ook dit jaar de controle-audits voor ISO 9001, 14001, 27001 en NEN 7510 succesvol doorlopen. Met deze certificeringen tonen wij aan dat Winvision staat voor continue verbetering, duurzame bedrijfsvoering en optimale informatiebeveiliging.

Krachtige aanpak

Jeroen Renard, Security Officer, over het behalen van de certificeringen: “De gesprekken hebben de auditor positief gestemd. Met name de openheid van de gesprekken met collega’s van Winvision viel op. Daarnaast ziet de auditor dat processen worden herbeoordeeld op effectiviteit en klantgerichtheid. Dit wordt benoemd als een krachtige aanpak.”

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen en verreweg 's werelds bekendste kwaliteitssysteem. Het wordt momenteel gebruikt door ruim driekwart miljoen organisaties in 161 landen. ISO 9001 is gericht op het continue monitoren en verbeteren van de kwaliteitsaspecten van de bedrijfsprocessen.

ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement. ISO 14001-certificering betekent dat de organisatie voldoet aan de internationale norm met een procesbeschrijving voor controle en verbetering van milieuprestaties.

ISO 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiligingsmanagement. Organisaties met deze certificering voldoen aan de eisen op het gebied van beveiliging van waardevolle bedrijfsgegevens.

NEN 7510 is de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector. Het is een afgeleide van de ISO 27001:2015 norm welke de wereldwijde standaard is.