Terug naar overzicht

Wkb-applicatie voor Van Wijnen

Er komt een nieuwe wet aan die grote impact zal hebben op de Nederlandse bouwnijverheid sector: de Wet kwaliteitsborging (Wkb).

<Tekst gaat hieronder verder>

Voorheen moest de koper bij klachten aantonen dat iets niet volgens afspraak opgeleverd was. Dit wordt nu omgedraaid: de bouwer moet laten zien dat het gebouwd is zoals afgesproken.

Van Wijnen vroeg aan ons of wij dit proces konden optimaliseren met een gebruiksvriendelijke applicatie.

Lees hier hoe we dat aanpakken: https://winvision.nl/referenti...