Terug naar overzicht

Analyse op energiedata voor Roveg Fruit

Met de energieprijzen die de pan uitrijzen en koelcellen die dag en nacht aanstaan was het voor Roveg Fruit essentieel om te onderzoeken hoe zij zo snel mogelijk energie konden besparen. Onze dataspecialisten gingen voor hen aan de slag. Verschillende interne bronnen (zoals zonnepanelen, koelcellen, hoofdmeter) en externe bronnen (zoals het KNMI) werden ontsloten, de data werd voorbereid en vervolgens geanalyseerd.

20% energie bespaard

We hebben in onze zoektocht naar energiebesparing gekeken naar de werking van de koelcellen en rijpkamers gecombineerd met het energieverbruik en opwekking. Zo is bijvoorbeeld gekeken wat de invloed van de kantoren op het energieverbruik zijn (weinig!) of dat de koelcellen efficiënter ingeregeld kunnen worden.

De technische dienst van Roveg Fruit was zelf ook al bezig met energiebesparende maatregelen. Maar hoeveel heeft dit opgeleverd? Met de analyse op energiedata bleek dat er ruim 20% bespaard is! Zo is er bewijs dat de investeringen het waard zijn.

Tijdens de analyse bleek ook dat niet alle nuttige informatie beschikbaar was, zoals het verbruik per koelcel. Daarom hebben we ook een advies gegeven over welke gegevens nog meer verzameld moeten worden om potentieel nog meer energie te besparen.

Ik luister graag naar jouw data-vraagstuk

Heeft jouw organisatie ook hulp nodig bij het analyseren van data (niet alleen energie)? Wij gaan graag voor je aan de slag!

Raymond van Ham

Business Development Manager
06-46199986 raymond.vanham@winvision.nl