Terug naar overzicht

Intelligent opkopersregister voor de Nationale Politie

Winvision heeft een intelligent en volledig digitaal opkopersregister ontwikkeld voor de Nationale Politie. Hiermee is de basis gelegd voor een geautomatiseerd en gestroomlijnd proces voor registratie van en controle op het doorverkopen van tweedehands producten. Zo wordt het helers en stelers steeds moelijker gemaakt. Het doel: Stop Heling!

Genomineerd voor de Computable Awards 2022

Een krachtige laptop, een mooie racefiets of een degelijke occasion en dat allemaal aangeboden voor weinig geld. Te weinig, als je er goed over nadenkt? Dan is de kans groot dat je te maken hebt met gestolen goederen. Zet je de aankoop door, dan ben je strafbaar. Je had kunnen weten dat het om een gestolen item gaat. We hebben het hier over heling. De overheid is al enige tijd geleden gestart met een campagne om heling aan te pakken. ‘Zonder heler, geen steler’, is het uitgangspunt. En dat klopt natuurlijk. Wanneer criminelen hun gestolen waren nergens kwijt kunnen, haal je de bodem onder hun ‘bedrijfsmodel’ vandaan.


Controleer of je een gestolen product koopt

De aanpak van de overheid is onder andere gericht op registreren en op diefstal controleren van tweedehands goederen. De portal StopHeling.nl, een initiatief van de nationale politie, beschikt begin 2022 over een database met informatie over ruim 1,7 miljoen gestolen spullen. Dit maakt het mogelijk om voorafgaand aan een aankoop na te gaan of een product bij de politie als gestolen geregistreerd staat. Dit gebeurt op basis van (een deel van) het serienummer. Als er dan een match is met een item dat als gestolen is aangemerkt, moet je sowieso afzien van de aankoop. Vervolgens is het ook je morele plicht om dit feit te melden bij het verkoopplatform of de autoriteiten. Maar ook als er geen match is, moet je zorgvuldig te werk gaan. Vraag bijvoorbeeld om de originele aankoopbon en verpakking.

Terugdringen van heling begint bij correcte registratie

Veel staat en valt ook met de registratie van tweedehands goederen door opkopers en handelaren, die een belangrijk afzetkanaal vormen. De overheid vindt dit zo belangrijk, dat de registratieplicht wettelijk is vastgelegd. Daarnaast zijn opkopers verplicht zich als zodanig te melden bij hun gemeente, wat nu nog voor een deel geschiedt via een fysiek loket. De meld- en registratieplicht geldt bijvoorbeeld voor bedrijven die gebruikte smartphones innemen wanneer hun klanten een nieuw toestel kopen. En ook voor garages die de tweedehands auto’s kopen . Maar denk ook aan fietsdepots, waar gevonden fietsen gestald worden of aan pandjeshuizen die artikelen in onderpand nemen. Kortom, een grote verscheidenheid aan bedrijven en instellingen dient:

Zich te melden als opkoper of handelaar in tweedehands goederen.

De gebruikte goederen die zij opkopen en de personen die deze goederen aanbieden te registreren.

Er komt een einde aan papieren registratie

In het verleden verliep deze registratieplicht hoofdzakelijk via papier. Dit maakte het lastig om een product dat door een opkoper wordt geregistreerd te matchen met de database met gestolen goederen. Mede daarom zijn in een eerder stadium al een Digitaal Opkopers Loket (DOL) voor de meldplicht en een Digitaal Opkopers Register (DOR) voor de registratieplicht ontwikkeld. Het DOL is vooral voor gemeenten als bevoegd gezag een uitstekend instrument om inzicht te krijgen in het aantal en type opkopers binnen de gemeente, zodat ze een actueel overzicht heeft voor de handhaving van de registratieplicht. Daarnaast is het digitale loket gekoppeld met de registratieapplicatie, wat voor opkopers en handelaren in tweedehands goederen erg efficiënt is, omdat ze geautomatiseerd een account krijgen voor het DOR. Nu heeft de regering besloten dat de betrokken partijen gebruik moeten maken van het digitale loket en register. Een wetsvoorstel wordt binnenkort aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarmee komt stapsgewijs een einde aan de papieren registraties en wordt het makkelijker voor de politie om criminelen op te sporen en gestolen goederen terug te geven aan de rechtmatige eigenaren.

Bouw een simpel en efficiënt, maar toch robuust en veilig platform

Winvision is ingeschakeld om de ketenintegratie een impuls te geven en de gebruikersvriendelijkheid en efficiency van zowel Stop Heling als de DOL- en DOR-applicatie verder te verbeteren. Doel was een digitaal platform te ontwikkelen dat eenvoudig met verschillende bronsystemen gekoppeld kan worden. Hierbij spelen onder andere schaalbaarheid, stabiliteit en veiligheid een belangrijke rol. Het systeem moet immers grote hoeveelheden gebruikers en nog grotere volumen data kunnen verwerken. Reken op minimaal 8000 organisaties die moeten communiceren met het cloudplatform. Dit aantal zal alleen nog maar toenemen. Daar komt nog bij dat er zo’n 1400 verschillende productgroepen gedefinieerd moesten worden met daaronder talloze kenmerken, zoals kleur, type, uitvoering en ga zo maar door. De uitdaging voor Winvision lag dan ook vooral in het bouwen van een simpel en efficiënt platform, dat toch robuust en veilig was.

Waardevolle toevoeging in de strijd tegen heling

Deze opdracht was Winvision op het lijf geschreven gezien het feit dat het mede verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van Stop Heling en het DOL en DOR. In dit kader is er altijd een goede samenwerking geweest met de politie. Daarnaast beschikt Winvision over veel ervaring als het gaat om het realiseren van een digitale transformatie. Winvision heeft het DOL en DOR volledig herbouwd op basis van cloud-technologie. Deze digitale implementaties vervangen na ommekomst van het wetgevingstraject de papieren meldingen en registraties voor opkopers en handelaren. Voor handelaren met kleine volumes voldoet de standaard web interface. Voor handelaren die in grote volumes handelen, ontwikkelde Winvision een Api om bepaalde processen te automatiseren. De Api bestaat uit twee onderdelen, namelijk voor het DOR en Stop Heling. De DOR Api maakt het mogelijk om aan te sluiten op bestaande kassasystemen. Op deze manier worden dubbele en handmatige acties voorkomen. Denk hierbij aan branchespecifieke systemen zoals Cyclesoft, dat gebruikt wordt door retailers in de fietsenbranche.

Veel gemeenten maken voor hun fietsendepot gebruik van een specifieke beheeroplossing. Deze is gekoppeld met Stop Heling en het DOR. Zo worden fietsen automatisch dagelijks gecontroleerd op diefstal. De koppeling met het DOR voorkomt dat de gemeente onbewust schuldig is aan heling als fietsen worden doorverkocht. De specifieke Stop Heling Api zorgt ervoor dat gebruikers vanuit bijvoorbeeld hun primaire bedrijfsapplicatie kunnen controleren of een product als gestolen gerapporteerd staat.

Marlou Gremmen

Accountmanager 06-14406463 marlou.gremmen@winvision.nl

De stabiliteit, kwaliteit en functionaliteit zorgen voor een zeer efficiënte technologische omgeving

De Nationale Politie en het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn erg te spreken over het vernieuwde DOL- en DOR-platform in combinatie met de Stop Heling applicatie. “Winvision heeft een enorme krachttoer volbracht met de vernieuwing van DOL, DOR en Stop Heling”, zegt de beleidsadviseur die bij het ministerie verantwoordelijk is voor de helingbestrijding. “De vertaling van praktische wensen naar technologische oplossingen is indrukwekkend.” De stabiliteit, kwaliteit en functionaliteit zorgen voor een zeer efficiënte technologische omgeving die voor alle betrokken partijen vele voordelen biedt. Maar bovenal zijn het DOL, DOR en Stop Heling een krachtig instrument in de strijd tegen heling, diefstal en andere vermogensdelicten en daar gaat het om. Cijfers wijzen uit dat het aantal hits en full hits na het gebruik van de nieuwe applicatie zijn gestegen. Er is sprake van een hit wanneer het serienummer overeenkomt en van een full hit als ook het merk en type matchen. Aanvankelijk schommelt het aantal rond de 2000 per kwartaal; sinds de nieuwe werkwijze is ingevoerd zien we ruim 4700 (full) hits. En dat is een hoopgevende ontwikkeling.

Versnel met een DevOps Dreamteam

Sparren over jullie digitale product of dienst? Vul hieronder het formulier en en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.

Marlou Gremmen

Accountmanager
06-14406463 marlou.gremmen@winvision.nl