Terug naar overzicht

Een risicomanagement-applicatie voor Van Wijnen Groep

Bouwconcern Van Wijnen Groep vroeg Winvision om hulp bij het ontwikkelen van een nieuwe versie van een QuickScan-applicatie die wordt gebruikt om de risico's binnen projecten te classificeren. Voornaamste aanleiding was dat de organisatie tegen de grenzen van de bestaande applicatie aanliep. Het onderhoud kostte veel tijd en het versiebeheer was complex. Wij realiseerden de gewenste maatwerkoplossing met behulp van Microsoft Azure Webservices.

Quick Scan: uitgebreide set vragen risico-aspecten

De QuickScan van Van Wijnen is een uitgebreide set van meerkeuzevragen die moeten worden beantwoord, over allerlei risico-aspecten die aan een project verbonden kunnen zijn. Aan elk mogelijk antwoord is een bepaald aantal punten gekoppeld. De vroegere versie van de applicatie was gemaakt in een Microsoft SQL Database. Als een van de beheerders van de QuickScan een vraag wilde wijzigen of toevoegen, of de puntenaantallen bij een vraag wilde aanpassen, moest hij contact opnemen met de databasebeheerder van Van Wijnen. Die moest vervolgens de gewenste aanpassingen rechtstreeks in de database uitvoeren. Omdat er per projecttype verschillende QuickScans zijn, kon het ook gebeuren dat een wijziging op meerdere plekken handmatig in de database moest worden doorgevoerd. Dat alles kostte veel tijd, vandaar dat wij het verzoek kregen om een gebruiksvriendelijke schil rond de bestaande applicatie te creëren.

Eenvoudiger in te vullen, gemakkelijker te beheren

Christiaan de Sain gaf als softwareontwikkelaar namens Winvision mede invulling aan de uitvoering van dit project. "Aan de functionaliteit van de vroegere applicatie hebben we eigenlijk niets veranderd. De QuickScan is nog steeds een vragenlijst die via een puntensysteem uitmondt in een risicoclassificatie. Onze voornaamste opdracht was het invullen van de vragensets eenvoudiger te maken voor de gebruikers en het beheer minder omslachtig te maken. Dat eerste hebben we gedaan door de applicatie in een toegankelijk nieuw jasje te steken. Voor het tweede doel hebben we een nieuw beheergedeelte ontwikkeld."

Wij je meer weten over softwareontwikkeling? Lees hier meer over onze DevOps Dreamteams!

Efficiency en tijdwinst

De nieuwe versie van de applicatie werkt efficiënter en levert tijdwinst op, aldus Christiaan: "In de vroegere situatie moest een QuickScan-beheerder die iets wilde aanpassen in een QuickScan eerst een mailtje sturen naar de databasebeheerder en vervolgens wachten tot die tijd had. Nu kan hij of zij rechtstreeks naar de beheerpagina gaan en de wijziging zelf doorvoeren.

Naast het aanpassen van vragen en punten kan een QuickScan-beheerder bijvoorbeeld ook een complete QuickScan toevoegen voor een specifiek type project, zonder dat daar nog een databasebeheerder of andere technisch expert aan te pas hoeft te komen.

Dat geldt eveneens voor het doorplaatsen van wijzigingen in andere QuickScans. Van Wijnen kan voortaan ook zelf bepalen wie, naast de QuickScan-beheerders, toegang heeft tot het beheergedeelte."

Prettige samenwerking

Het project heeft in totaal ongeveer twaalf weken in beslag genomen en Christiaan vond het een mooie uitdaging. "Ook omdat het voor ons ook de eerste keer was dat we werkten aan een applicatie waarmee je een vragenset kunt beheren. Maar we hebben het niet ervaren als heel complex. We hebben er vooral waardevolle kennis mee opgedaan die we kunnen toepassen in volgende projecten op dit gebied. Voor mij persoonlijk was het een van de prettigste samenwerkingen met een klant tot nu toe. De betrokkenheid was groot, de communicatie verliep snel en soepel, we kregen veel vertrouwen en de feedback was steeds heel gedetailleerd en zorgvuldig. We hebben ook afgesproken dat we elkaar bij dit soort vraagstukken in de toekomst vaker zullen opzoeken."

Vivian Haex, risicomanager en QuickScan-beheerder bij Van Wijnen Groep, is ook enthousiast over de samenwerking en het resultaat: "Deze QuickScan wordt door de gebruikers als zeer gebruiksvriendelijk en intuïtief ervaren en levert het startpunt voor het kansen- en risicodossier van een project."

De techniek

  • Microsoft Azure Webservices
  • Web SQL Database
  • Back-end API in C#
  • Front-end: Vue.JS Single-Page Application

Raymond van Ham

Business Development Manager 06-46199986 raymond.vanham@winvision.nl

Ook een applicatie laten ontwikkelen?

Wij denken graag met je mee! Vul het formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Raymond van Ham

Business Development Manager
06-46199986 raymond.vanham@winvision.nl