Terug naar overzicht

Koninklijke Visio richt vizier op communicatie en samenwerking

Winvision is strategisch IT-partner van Koninklijke Visio en is dan ook nauw betrokken bij de realisatie van een nieuw sociaal en interactief intranet. Om deze digitale verandering blijvend succesvol te maken, ging de technologische implementatie gepaard met een verandermanagement-programma. Hierin speelde information governance een grote rol.

Wie is Koninklijke Visio?

Koninklijke Visio helpt mensen met een visuele beperking. Doel is om hen een zo zelfstandig mogelijk bestaan te laten leiden, samen met de mensen om hen heen. De organisatie doet er alles aan om medewerkers optimaal te faciliteren, zodat zij leerlingen en cliënten de juiste zorg en aandacht kunnen bieden.

Sinds de oprichting van Koninklijke Visio, meer dan 200 jaar geleden, is de missie helder: met specialistische expertise mensen met een visuele beperking ondersteunen bij het leven van een zo zelfstandig mogelijk bestaan, samen met de mensen om hen heen. Koninklijke Visio steekt veel tijd in de ontwikkeling van kennis en innovatie van zorg, revalidatie en onderwijs. Samenwerking met andere partijen, zowel nationaal als internationaal, is daarbij vanzelfsprekend.

Opkomst van het hybride werken

Koninklijke Visio heeft in haar strategie 2020-2024 het thema 'Wendbaar' als speerpunt benoemd. Dit geldt ook voor de ICT-omgeving. Om de communicatie en samenwerking tussen medewerkers en andere betrokkenen te verbeteren, werkt Koninklijke Visio continu aan haar technologische infrastructuur. Een belangrijk element hiervan is het intranet, dat als centraal digitaal vertrekpunt dient voor medewerkers. Het bestaande intranet voldeed niet meer aan de wensen en eisen van deze tijd. Zeker nu het hybride werken in opkomst is, waarbij werken op kantoor en thuis of elders wordt afgewisseld, is bijvoorbeeld de vraag naar laagdrempelige communicatie-oplossingen op basis van video snel gegroeid.

Gezamenlijk ontwikkelen Koninklijke Visio en Winvision een sociaal en interactief intranet op basis van de innovatieve oplossingen van het Microsoft 365 platform, zoals Teams, SharePoint, Yammer en Delve.

Koninklijke Visio heeft de ambitie om hiermee de gebruiker heel gericht van de juiste informatie te voorzien. Ook moet het uitwisselen van kennis en ervaring tussen medewerkers zelf een stuk eenvoudiger verlopen. Tenslotte krijgt ook de vindbaarheid van informatie een forse impuls.

Communities bouwen en informatie uitwisselen

Het intranet is opgebouwd met de bekende Web Parts in de vorm van tegels en daardoor zeer intuïtief. Het is zo ingericht dat medewerkers toegespitste informatie actief gepresenteerd krijgen in plaats van dat zij ernaar moeten zoeken. Op deze manier kunnen medewerkers op een gestructureerde manier online samenwerken, vanuit een gepersonaliseerde werkomgeving. Compleet in de look & feel van Koninklijke Visio en ook met bekende elementen zoals het ‘smoelenboek’, gepersonaliseerd nieuws en een forum voor carpoolverzoeken. Het zwaartepunt blijft echter liggen bij het faciliteren van medewerkers in het ondersteunen van mensen met een visuele beperking. Daartoe zijn vele verschillende Microsoft oplossingen geïntegreerd in het intranet. Teams en SharePoint vormen de kern en worden aangevuld met Yammer en Delve. Yammer maakt het mogelijk om snel communities te bouwen en informatie uit te wisselen met collega’s. Delve is een kennismanagement oplossing die Koninklijke Visio in staat stelt relevante informatie uit talloze bronnen te tonen aan medewerkers. En dat is exact waar het om te doen is.

Om het platform compleet te maken zijn er koppelingen gerealiseerd met de bedrijfssoftware van AFAS, de urenregistratie-applicatie en de HR-omgeving. Winvision heeft het intranet binnen 45 dagen gerealiseerd en heeft het platform vervolgens ook in beheer genomen.

Cliënten sneller en gerichter helpen

Medewerkers zijn zeer te spreken over het nieuwe intranet en zien het als een essentieel platform om leerlingen en cliënten bij te staan. Het delen van kennis en informatie is nu meer vanzelfsprekend. Cliënten kunnen zo sneller en gerichter geholpen worden.

Bij de implementatie van het intranet zijn de medewerkers nauw betrokken om acceptatie en gebruik een goede start te geven. Tegelijkertijd heeft Koninklijke Visio er alles aan gedaan om het bewustzijn rondom information governance te vergroten. Het gaat vaak om privacygevoelige informatie en dus moet je als gebruiker weten welke informatie je mag delen en via welke applicatie dat moet gebeuren.

Koninklijke Visio heeft met Winvision een toekomstbestendig intranet ontwikkeld op basis van bewezen Microsoft technologie. Nu Winvision het op Azure gebaseerde cloud-platform in beheer heeft, houdt Koninklijke Visio tijd en resources over om zich te richten op de core business.

Tenslotte maakt de keuze voor Microsoft het mogelijk om continu nieuwe functionaliteiten toe te voegen. Het Office 365 platform staat immers garant voor innovatie.

Ook slimmer samenwerken?

Vul het formulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.

Karin IJsendorn

Key-Accountmanager Zorg
06-57076090 karin.ijsendorn@winvision.nl