Terug naar overzicht

Datastrategie voor WijZijn Traverse Groep

Data kan een belangrijke bijdrage leveren aan de vroegsignalering in het sociaal domein. Hoe eerder problemen worden gesignaleerd, hoe sneller en beter mensen geholpen kunnen worden. Hiermee voorkomen we dat veel mensen een beroep moeten doen op de WMO-gelden en gemeenten voor grote uitgaven komen te staan.

"Hiermee kunnen we proactief inspelen op voorkomende problematiek in gemeenten en leveren we een belangrijke bijdrage aan de transformatie van het Sociaal Domein."
Ad van Rijen
Bestuurder WijZijn Traverse Groep

Hoe data kan bijdragen aan de transformatie in het Sociaal Domein.

Data kan een belangrijke bijdrage leveren aan de vroegsignalering in het sociaal domein. Hoe eerder problemen worden gesignaleerd, hoe sneller en beter mensen geholpen kunnen worden. Hiermee voorkomen we dat veel mensen een beroep moeten doen op de WMO-gelden en gemeenten voor grote uitgaven komen te staan. WijZijn Traverse Groep gelooft in het gebruik van data in het voorliggend veld en heeft samen met Winvision gekeken hoe hier met een datastrategie invulling aan gegeven kan worden.

WijZijn Traverse Groep

WijZijn Traverse Groep is een maatschappelijke welzijnsorganisatie die zich inzet om kwetsbaarheid bij inwoners tijdig te signaleren. Op die manier kan voorkomen worden dat deze mensen buiten de boot vallen in de samenleving. In samenwerking met zeven gemeentes in West-Brabant en Zeeland ondersteunen en begeleiden medewerkers en vrijwilligers mensen om (weer) zelfredzaam en krachtig te worden. Hiermee heeft WijZijn een belangrijke signalerende functie in de maatschappij.

Sterker voorliggend veld

Door vroegtijdig knelpunten bij inwoners te signaleren, kan de organisatie adequaat inspelen op hulpvragen. Daarbij is elk traject uniek en zet de organisatie in op maatwerk waarbij de kwaliteit van leven maatgevend is. Ad van Rijen, bestuurder van WijZijn: “Als je het voorliggend veld of het welzijnswerk verbetert, en onze organisatie zo goed mogelijk in staat stelt om mensen te helpen, bespaar je in de WMO-uitgaven én kunnen we vroegtijdige ondersteuning bieden aan inwoners zodat ze zelf de regie behouden.”

Datagedreven werken is hierbij noodzakelijk. Dit geldt zowel voor verantwoording naar gemeenten, als voor het bieden van hoogwaardige en optimale ondersteuning aan burgers. Met data kan WijZijn de stand van zaken in gemeenten in kaart brengen en aantonen waar problemen ontstaan. Richting de ondersteuning van burgers is deze data waardevol om preventief in te zetten op de zorg die nodig is. Als de data aantoont dat in wijk x bijvoorbeeld veel schuldenproblematiek voorkomt, kan WijZijn daar extra capaciteit op inzetten en hierop reageren. In de huidige situatie is dit vaak gebaseerd op een onderbuikgevoel in plaats van harde feiten.

Implementatie van een datastrategie

Een datastrategie opstellen en implementeren is niet gemakkelijk. Marthe Doornbos, consultant data, apps en AI bij Winvision, stond WijZijn bij in het complexe dataproject. “De eerste stap bij het opstellen van een datastrategie is het moeilijkst, omdat je heel concreet moet maken wat je als organisatie wil weten en welke waarde dat heeft”, vertelt Marthe. “Anders haal je data op die je niet gebruikt. Daarom vonden wij het belangrijk om een gefaseerde aanpak te hanteren en met drie stappen het proces in te rollen.”

De eerste stap bestond uit verkennende interviews met medewerkers van WijZijn. Het doel hiervan was om gevoel te krijgen bij hoe medewerkers, uit alle lagen van de organisatie, denken over digitaal werken. “Draagvlak binnen de organisatie is cruciaal voor het slagen van de datastrategie”, vertelt Marthe. “Voor een vrijwilliger is het bijvoorbeeld belangrijk dat hij informatie goed noteert, zodat de informatieafdeling de data kan inspecteren en daar resultaten aan kan hangen. Datagedreven werken moet overal in de organisatie gedragen worden.” Als tweede stap is er een datavolwassenheidsscan gemaakt om het ambitieniveau van WijZijn verder in kaart te brengen. De resultaten van de interviews en de scan zijn gecombineerd tot een aanpak om data de organisatie in te brengen. Daarna zijn we gestart met één businessvraag uit de organisatie en hebben samen met WijZijn bepaald welke data nodig is en hoe we die kunnen ophalen om de vraag in kaart te brengen.

Eerste resultaten

Nu de organisatie de eerste stappen heeft gezet, kan de balans voorzichtig worden opgemaakt. Eldad Verhagen, manager bedrijfsvoering bij WijZijn: “Doordat Winvision echt op de werkvloer aanwezig is geweest, zijn we continu in contact met elkaar over het werken met data. We creëren steeds meer draagvlak binnen de organisatie, waarmee de reis naar volledige implementatie van de datastrategie is begonnen.” Ook beschikt WijZijn nu over een fysieke leidraad voor de datastrategie, in de vorm van een boekje. Hierin is Winvisions analyse uitgewerkt, evenals de resultaten uit de volwassenheidsscan én de weg vooruit om uiteindelijk volledig datagedreven te werken.

De vervolgstappen

De eerste stappen zijn veelbelovend. Marthe: “Met de uitwerking van de businessvragen kunnen we het dataplatform geleidelijk opschalen en de organisatie hierin laten groeien. Daarom zetten we het werken met kleine projecten voort. WijZijn heeft een projectenkalender gemaakt met verschillende businessvragen die we kunnen oppakken. We ondersteunen daar bij om op termijn tot een complete datastructuur te komen.”

Transformatie Sociaal Domein

"Technologie en datagedreven werken biedt onze organisatie veel mogelijkheden om processen eenvoudiger in te richten en meer inzicht te krijgen in omgevingsfactoren. Hiermee kunnen we proactief inspelen op voorkomende problematiek in gemeenten en leveren we een belangrijke bijdrage aan de transformatie van het Sociaal Domein," aldus bestuurder Ad van Rijen.

Meer weten over een datastrategie?

Vul het formulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op!

Raymond van Ham

Business Development Manager
06-46199986 raymond.vanham@winvision.nl